0
Reklama
Navštívte Ahakniha.sk
Prihlásenie
E-mail:

Heslo:
Obnovenie hesla
Registrácia
Reklamačný poriadok

Reklamácie

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov.
K tovaru pribaľujeme potrebné doklady. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym použÍvaním výrobku. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru. Kupujúci musí oznámiť predávajúcemu zistené závady bezodkladne po prevzatia tovaru písomne, e mailom, telefonicky. Pri reklamácii je nutné predložiť doklad o zaplatení. V prípade zrušenia objednávky a vrátenia tovaru Vám budú peniaze zaslané prevodom na účet v lehote do 14 dní, ktorá začne plynúť dňom vrátenia tovaru.

Vrátenie tovaru
 
Zo zákona vyplýva právo kupujúceho  vrátiť  tovar v lehote do 7 dní od predaja.Tovar musí byť zabalený v originálnom balení, nepoškodený, neporušený,celistvý, nespotrebovaný, neotvorený.Kupujúci má právo na vrátenie plnej kúpnej ceny tovaru pokiaľ splní všetky uvedené podmienky vrátenia tovaru.Tovar musí byt doručený na vlastné náklady kupujúceho.Doba splatnosti  je určená na 14 dní od doručenia tovaru predajcovi.

 VÍTA VÁS ASISTENT VYHĽADÁVANIA
x
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania.
Zobraziť porovnanie
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný medzi obľúbené položky.
Zobraziť obľúbené položky
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do košíka.

Nakupovať Pokračovať do košíka